SEO voor dynamische webapplicaties

SEO voor dynamische webapplicatiesVoor de hand liggende en wellicht minder voor de hand liggende tips voor zoekmachine optimalisatie.

Bij sommige projecten is SEO (zoekmachine optimalisatie) belangrijker dan bij andere projecten. Er zijn onnoemelijk veel activiteiten, die je op dit vlak kunt ontplooien. Onder te verdelen in drie componenten: techniek, content en populariteit.

Dynamische websites vragen specifieke aanpassingen om optimaal vindbaar te zijn. Hieronder worden een aantal aspecten aangestipt waarmeebij je in de techniek rekening kunt houden met SEO. Het doel is om na te denken over SEO en misschien op ideeën te komen hoe de SEO te kunnen verbeteren in je eigen webapplicatie.

SEO voor dynamische webapplicaties

SEO gaat over vindbaarheid. Waar word je nu op gevonden? Word je überhaupt gevonden? Waar wil je op gevonden worden? Door wie wil je gevonden worden? En waar wil je niet op gevonden worden? Hoe kun je hierin sturen?

Uitgangspunt bij SEO is het geven van passende informatie aan de bezoeker. Als het erop lijkt dat de gebruiker niet precies de informatie te zien krijgt die hij had verwacht, dan heeft dat ook effect op SEO.

Als je ook al rekening houdt met accessibility, het bieden van ondersteuning voor verscheidene useragents, dan zal dat de SEO automatisch ten goede komen. Om een webapplicatie toegankelijk te maken is het belangrijk dat de mogelijkheden van HTML volledig benut worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een alt-tekst bij een plaatje, misschien niet direct zichtbaar in elke user-agent (bijv. browser), maar wel beschikbaar en te gebruiken door bijvoorbeeld een search engine bot.

In dynamische webapplicaties is de content continu in beweging. Dit heeft ook effect op SEO. Er zijn daarom veel aspecten waar je rekening mee moet houden.

Correct gebruik HTML

Schrijf correcte en nette HTML. Blijf zoveel mogelijk bij de basis, gebruik tags waar ze voor bedoeld zijn, houdt de structuur zo eenvoudig mogelijk. Gebruik tabellen voor tabulaire data niet voor opmaak. Bold is een stijl die opgenomen wordt in een aparte stylesheet. Plaatjes hebben altijd een alternatieve tekst.

Uniek titels

Titels moeten uniek zijn en precies één maal voorkomen op de pagina en ook in de webapplicatie. Een zelfde titel voor een verschillende pagina kan namelijk op dubbele content duiden. Ze moeten niet te lang zijn en niet te kort. Het representeert de inhoud van de pagina. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar wanneer gebruikers invloed hebben op de content van de pagina (en dus ook van de titel) moet daar wel even aandacht aan besteed worden. Wellicht moet de titel aangevuld of juist afgekort worden en moet er uniek kenmerk in de titel opgenomen worden. “Het weer in Rijswijk” zou bijvoorbeeld aangevuld kunnen worden tot “Het weer in Rijswijk (Z-H)”, daar de plaatsnaam Rijswijk in een aantal provincies voorkomt.

Meta description

De meta description is nog steeds een belangrijke metatag, zelfs al wordt deze niet gebruikt voor de indexering. Het wordt gebruikt door zoekmachines om te tonen in een zoekresultaat. Ook voor de meta tag geldt: niet te kort of te lang (max. 150 tekens). Een volzin zonder bijzinnen is voldoende. Een voorbeeld van een goede description is: “Het laatste nieuws en andere actualiteiten binnen uw regio”

Relevante content

Een site met alleen beeldmateriaal zal slecht geïndexeerd worden. Een bondige tekst, die de titel aanvult, is altijd nuttig. Dit geeft een zoekmachine meer sleutelwoorden om te indexeren en daardoor een grotere kans om gevonden te worden. Houdt er rekening mee dat een tekst in een webapplicatie een andere schrijfwijze vereist dan een hardcopy tekst. De informatiedichtheid binnen een alinea, het woordgebruik, lengte van de tekst en tekstopbouw is anders. Zeker voor SEO moet de informatiedichtheid hoog zijn, maar hierin is balans ook belangrijk. Een hoog aantal verschillende trefwoorden zal de vindkans vergroten. Echter een tekst die alleen uit trefwoorden bestaat zonder lopende zinnen kan een zoekmachine beschouwd worden als misleiding. Omdat dit misschien passende informatie is voor een zoekmachine, maar niet voor een gebruiker.

Houdt rekening met de geldigheid van de informatie. Bestaat de informatie, klopt de informatie die getoond wordt.

Friendly url's

Voor de url geldt hetzelfde als voor de titels en de content tekst: niet te lang, niet te kort en representatief voor de inhoud. Een leesbare url als deze: /film/dvd/disney is het meest ideaal. Let ook op hoofdletter gebruik. Een gelijke url waarvan de één in hoofdletters en de ander in kleine letters, wordt als dubbel beschouwd. Dit geldt overigens ook voor titels.

Elke url moet leiden tot unieke content. Voorbeeld: Soms wordt er gebruik gemaakt van querystring variabelen waardoor niet de inhoud maar alleen de volgorde van een lijst wordt aangepast (?sortorder=az). De content is hetzelfde, echter de url wordt wel als verschillend beschouwd. Een oplossing in dit geval is om aan te geven dat het een canonieke canonical url betreft. De basis (voorkeurs-) url wordt aangegeven en alle variaties hierop wijzen terug naar de basis. <link rel="canonical" href="voorkeursurl"/>

Wat je absoluut niet wilt is dat een gebruiker onnodig op een foutpagina terecht komt. Een “er is een fout opgetreden” of een “deze pagina bestaat niet (meer)” pagina is een abrupte stop in het bezoek. Bij een dergelijke “muur” wil je de gebruiker een “trap” aanbieden. Mocht bepaalde content niet meer beschikbaar zijn, vraag je dan af of er relevante content beschikbaar is die wel aangeboden kan worden. Wanneer gebruikers invloed hebben op de content is het denkbaar dat content verwijderd kan zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld in plaats van de content helemaal te verwijderen een korte versie tonen en alternatieven bieden. Dit stond hier eerst (korte samenvatting), maar misschien vind je dit ook interessant (verwijzingen naar gelijksoortige content)?

Het is mogelijk zoekmachines een handje te helpen door ze wegwijs te maken in de webapplicaties. Je kan de zoekmachine aangeven wat je wilt laten indexeren en wat je niet wilt laten indexeren. Pagina's die niet geïndexeerd hoeven worden zijn bijvoorbeeld de foutmeldingspagina's zelf, of pagina's die beschikbaar zijn voor gebruikersadministratie (wachtwoord vergeten), of upload directories, of webservices of printpagina’s of documenten waarvan je weet dat ze waarschijnlijk ook weer verwijderd worden.

Een voorbeeld van een project waarbij wij voor een goede vindbaarheid van een dynamische website hebben gezorgd is Mercadonline.es, een Spaanse online marktplaats.