Scrum Health Assessment

Scrum Health Assessment

​Steeds meer organisaties passen Scrum toe in het ontwikkelproces. Maar werkt het ook? Zijn de flexibiliteit, productiviteit en kwaliteit van de producten echt toegenomen? De grondleggers van Scrum, Ken Schwaber en Jeff Sutherland, stellen: "ga je aan de slag met Scrum? Doe het dan volgens de regels, anders werkt het niet.” En hoe groter en complexer een project, des te belangrijker het is om de 'regels' te volgen. Vaststellen dat de inzet van Scrum niet het beoogde resultaat oplevert is één ding, maar bepalen wat exact het probleem is en dit ook daadwerkelijk verhelpen is wat anders. Soms is het goed dit proces tegen het licht te houden. De ervaren Scrum coaches van Delta-N hebben veel ervaring met het implementeren van Scrum en het sturen van Scrum teams. Zij kunnen helpen met het identificeren en oplossen van verbeterpunten.

Scrum Health Assessment

Het Scrum Health Assessment bestaat uit drie fasen. Er wordt gestart met een intake waarin kort de situatie in kaart gebracht wordt. De volgende stap is een workshop waarin het Scrum proces gevalideerd en de aandachtsgebieden bepaald worden. Uiteraard kunnen wij u ook helpen om oplossingen te implementeren op de benoemde aandachtsgebieden. 

Stap 1 Intake en Commitment

De Scrum Health Assessment start altijd met een intake. Tijdens deze intake brengen wij uw development-organisatie globaal in kaart en bepalen we wat we voor u zouden kunnen betekenen. Deze intake kan telefonisch plaatsvinden en is bedoeld om inzicht te krijgen in vragen als, hoe is de ontwikkelafdeling georganiseerd en wat wordt er ontwikkeld en voor wie.
Om het optimale redement uit het assessment te kunnen halen is het van belang het commitment af te geven de resources vrij te maken. Het is namelijk van belang dat de belangrijkste stakeholders zoals het Hoofd Development, teamleads, scrum masters en Product Owners bij het assessment aanwezig zijn. 

Stap 2 Assessment Scrum proces

Het Scrum assessment start met een workshop waarin we het Scrum-proces valideren. Op basis van een checklist kennen we scores toe aan de verschillende deelgebieden. Uit het doorlopen en invullen van alle Scrum gebieden en het bepalen van de maturity-niveau op deze onderdelen komen een aantal aandachtsgebieden naar voren. Hiervan bepalen we in samenspraak de prioriteit.

Stap 3 Gericht verbeteren

Na stap 2 van het assessment heeft u een helder inzicht in de verbeterpunten binnen uw scrum-proces en kunt u gericht aan de slag. Uiteraard kan Delta-N u ook in deze fase ondersteunen. Op basis van hun kennis en kunde zijn onze ervaren consultants in staat mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen en te implementeren. Wij helpen u stap voor stap de juiste vervolgstap te zetten om Scrum binnen uw organisatie naar een hoger niveau te brengen. Denk hierbij aan
ondersteuning in de vorm van advies, coaching of workshops op het gebied van Scrum, metrics of tools.

Succesvoller met Scrum

Wilt u ook succesvoller zijn met Scrum? Neem dan contact op met Roy Driessen via 085 - 487 52 11.