SAFe_Scaled_Agile_Famework

Scaled Agile Framework

Scrum als Agile Framework is gebaseerd op het idee dat je met één team een product maakt. Dit gaat voor veel producten op, maar er zijn voldoende voorbeelden waarbij je met één team (3 tot 9 developers) niet voldoende capaciteit hebt om je product te blijven verbeteren in het tempo wat verwacht wordt. Er zijn daarom een aantal frameworks ontwikkeld om ook op grotere schaal (met meerdere teams) op een Agile manier te kunnen blijven.

Nadat we het in eerdere blogs over het Nexus framework van Scrum.org en het LeSS framework gehad hebben, gaan we nu in op SAFe  (Scaled Agile Framework).

Uitgebreid framework

SAFe begint als uitgebreid framework en dekt het hele spectrum af van strategie tot operations.
In tegenstelling tot de andere frameworks gaat SAFe uitgebreid in op de programma management laag. Daarnaast is het het enige framework dat rekening houdt met budgetten en verdeling van de investering (Capex, Opex).
Voor een uitgebreide uitleg van alle facetten van SAFe verwijs ik graag naar http://www.scaledagileframework.com/SAFe is een uitgebreid framework, waardoor het voor alle betrokkenen erg duidelijk is wat er van wie verwacht wordt. Ook voor medewerkers die niet bekend zijn met agile methodieken is SAFe snel en eenvoudig te begrijpen. 

Als ik naar SAFe kijk, dan ziet het eruit, dat men de hele projectorganisatie gedekt heeft. Er is nagedacht over het gehele proces, van de invulling van de ontwikkelteams tot en met de allerhoogste aansturing van het project. Waar LeSS en Nexus proberen te beginnen bij zo weinig mogelijk invulling van rollen en functies (alleen Scrum teams en eventueel wat direct nodig is om die Scrum teams met elkaar samen te laten werken) werkt men in SAFe deze rollen en functies al veel verder uit.

SAFe implementeren

Op het eerste gezicht ziet Scaled Agile Framework er goed uit. Er zijn echter wel enkele bezwaren als je kijkt naar de implementatie van SAFe. Ik ga hierbij uit van de situatie, dat men eenmalig kiest voor een scaled Agile framework en daarbij blijft.

Het Strategische deel van SAFe lijkt erg op programma management uit het waterval tijdperk.
Daardoor is het mogelijk dat de mensen die op dat niveau werken, weinig verandering zien en daardoor niet meegaan in de Agile transitie. Het is moeilijk om je werk anders te moeten doen en niet terug te vallen in oude gewoonten. Maar het is nog veel moeilijker als de verandering erg klein is.

SAFe geeft aan dat het framework in één keer volledig geïmplementeerd moet worden. Hierbij wordt ervan uit gegaan, dat men eerst alle rollen, functies en processen inregelt en pas als de transitie afgerond is kijkt naar wat wel en niet nodig is.
In een veranderende organisatie is het makkelijker om op een later moment aan te vullen, dan om te snijden in huidige processen. Zeker omdat de mensen, die daadwerkelijk een nieuwe invulling van hun werk hebben gekregen lang zoekend zijn, hoe hun nieuwe functie zich verhoudt tot de rest van de organisatie.

SAFe onderscheid veel verschillende rollen en in de meeste organisaties zal dat bij de implementatie van SAFe ook vertaald worden naar functies. Als men erachter komt dat rollen samengevoegd kunnen worden in één functie, of dat rollen of zelfs functies gaan vervallen, dan levert dat op HR-vlak toch flinke uitdagingen op in het kader van herplaatsing.
Andere frameworks zoals LeSS en Nexus bieden de ruimte om nieuwe functies in de loop van de transitie in te vullen , op het moment dat de behoefte ontstaat.  Hierdoor is de kans minder groot, dat er functies gecreëerd worden die uiteindelijk niet nodig zijn.

Door de verwijzingen naar verschillende levels binnen SAFe, kan het zijn dat de organisatie een vorm van hiërarchie ontdekt binnen het framework. Het voordeel van Scrum en andere single-team Agile praktijken is juist dat het team beslist én de verantwoordelijkheid draagt voor die beslissing. Met het creëren van verschillende lagen is de mogelijkheid tot het afschuiven van verantwoordelijkheden makkelijker en zal de transitie naar een effectieve Agile organisatie een stuk moeilijker worden.
Als je met één of een klein aantal teams begint en die de de verantwoordelijkheid en het mandaat geeft om zelf beslissingen te nemen, dan zal het eigenaarschap van die teams veel sneller een plaats krijgen.

ConclusieConclusie mbt SAFe

SAFe is volgens de mensen van SAFe bij veel bedrijven succesvol geïmplementeerd. Het is altijd afvragen hoe succesvol een implementatie is na een half jaar zonder de mensen van het implementatie team.
Naar mijn idee is SAFe een framework waar voor gekozen voor kan worden, mits de omstandigheden dit toe laten. Denk hierbij aan grote projecten, waar meerdere teams aan hetzelfde product werken.
SAFe geeft zelf aan, dat een Agile Release Train bestaat uit 5 tot 12 Scrum teams en ik denk inderdaad, dat SAFe daar goed voor werkt. Zeker als die teams tegelijk moeten starten.
Bij een scaled Agile toepassing voor een kleiner aantal teams lijkt SAFe wel erg veel overhead te creëren. Ook als een organisatie Agile in fases wil gaan toepassen, lijkt SAFe zich niet erg goed te lenen.

SAFe tackelt een aantal issues die niet beschreven zijn in Nexus en LeSS. Met name op het organisatorische vlak rondom de agile teams.  Als een organisatie met veel teams  aan hetzelfde product werkt én die teams tegelijk starten, dan is SAFe een bruikbaar framework voor organisaties die graag agile willen gaan werken. Door de invulling van veel functies en processen om de Agile teams heen zorgt het er wel voor, dat het in verhouding tot de andere Scaled Agile Frameworks log overkomt.

Alex Roos, Scrum Master/Agile coach