Disclaimer

Disclaimer

‚ÄčDisclaimer: Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Delta-N van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27170474 en worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Delta-N.