ALM Assessment

ALM Assessment

Het Microsoft Visual Studio Application Lifecycle Management platform (ALM) heeft uw ontwikkelteam veel te bieden: krachtige tools, een samenwerkingsplatform en heldere rapportages. Met de komst van elke nieuwe versie, zoals recent Visual Studio 2015, nemen  de mogelijkheden nog verder toe. Maar Visual Studio kan zich pas bewijzen als de inrichting is toegesneden op uw processen en gebruikers weten hoe ze ermee moeten omgaan. Daarvoor kunt u een beroep doen op de expertise en best practices van Delta-N. Ons ALM Assessment helpt u om Visual Studio snel en zorgvuldig in gebruik te nemen.

ALM Assessment: doel & deliverables

Het ALM Assessment omvat een analyse van de huidige en gewenste situatie om een baseline te verkrijgen. Deze analyse wordt vertaald naar een roadmap met de te nemen stappen om tot een succesvolle  implementatie te komen.

Als onderdeel van het ALM Assessment worden de volgende deliverables opgeleverd.
- presentatie Visual Studio (2015)/Visual Studio Team Services
- analyse document met: huidige situatie, gewenste situatie en Roadmap

Programma ALM Assessment

Het ALM Assessment omvat een traject van 5 dagen. Er wordt gestart met een analyse van de huidige en de gewenste situatie Vervolgens wordt het resultaat van de analyse uitgewerkt en besproken. Om de huidige situatie te beoordelen en een baseline te creƫren worden interviews gevoerd met betrokkenen vanuit de verschillende expertises, zoals development, testing en architectuur. Tijdens de laatste twee dagen worden de interviews uitgewerkt en wordt het plan opgesteld, inclusief roadmap en advies. Tot slot wordt het plan gepresenteerd en toegelicht en wordt alle documentatie opgeleverd.

Meer informatie

Vraag voor meer informatie over de ALM Assessment de flyer aan of neem contact op met Roy Driessen via 085 - 487 52 00.

Bent u Software Assurance klant, dan heeft u wellicht recht op Planning Services days die u kunt inzetten voor een 'gratis' planning van uw Team Foundation Server of Test Professional uitrol. Kijk voor meer informatie op Developer Tools Deployment Planning Services.