Office 365 Quick Scan

Office 365 Quick Scan

​Office 365 kan volledig geïntegreerd worden binnen uw eigen ICT omgeving. Zoals koppeling aan uw eigen domein, Active Directory, migratie van e-mail, koppeling van uw eigen Exchange Server aan Exchange Online van Office 365 of het instellen van Single Sign-On. Deze integraties stellen wel eisen aan configuratie van uw ICT omgeving. Om snel te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn om Office 365 te integreren met uw omgeving heeft Delta-N de Office 365 Quick Scan ontwikkeld.

Office 365

Office 365 de Cloud oplossing van Microsoft voor de bekende productiviteits- en samenwerkingsprogramma’s. Office 365 biedt vele mogelijkheden tot integratie met de bestaande ICT infrastructuur van een organisatie. Denk hierbij aan de koppeling met uw eigen domein, Active Directory, migratie van e-mail, koppeling van uw eigen Exchange Server aan Exchange Online van Office 365 en het instellen van Single Sign-On.

De Office 365 Quick Scan

De Office 365 Quick Scan is ontwikkeld om snel te kunnen bepalen of de hard- en software configuratie binnen een organisatie geschikt zijn voor de integratie van Office 365. Tijdens een Quick Scan bespreken we uw wensen en onderzoeken we in welke mate de aanwezige hard- en software voldoen aan uw wensen. Vervolgens maken we een stappenplan waarin we de vervolgacties beschrijven die moeten worden ondernomen om uw omgeving klaar te maken voor integratie met Office 365. Mogelijk moeten er aanvullende service packs of updates geïnstalleerd worden.

Het kan ook zijn dat er nieuwe servers nodig zijn voor een aantal diensten zoals ADFS.
Delta-N levert aan het eind van de Quick Scan een document op die de eisen en wensen beschrijft van de klant, een inventarisatie geeft van de huidige omgeving en een stappenplan om te komen tot de nieuwe omgeving. Daarbij geven we ook een raming van de kosten wanneer er inzet wordt gevraagd van Delta-N voor het uitvoeren van deze activiteiten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Quick Scan of geavanceerdere mogelijkheden van Office 365 contact met ons op via 085 – 487 52 00.